V oblasti klempířství nabízíme tyto služby:

  • Montáž žlabů, svodů a užlabí
  • Oplechování střešních průniků
  • Oplechování parapetů, říms a lemování zdí
  • Montáž střešních oken i do stávající plechové krytiny
  • Opravy oplechování
  • Čištění žlabů a svodů
  • Falcované plechové krytiny
  • Montáž sněhových zábran